این اقامت سالمندان که در شهر لندن قرار دارد برای دکوراسیون داخلی خود از شرکت معماری mkdc خواسته شد که داخل ان را زیبا و منحصر به فرد بازسازی و طراحی کنند
هدف کلی طراح و کارفرما با توجه به نیازهای محیط مورد نظر, ایجاد کردن فضایی راحت و سرشار از آرامش برای کارکنان و مراجعه کنندگان بوده است و همچنین داشتن محیطی بزرگتر برای جمع شدن و گپ و گفتمان بوده است
طراحی این مرکز اقامت سالمندان برپایه پیروی کردن از اصول طراحی زوال عقل بوده است که این اصول را گروه معماری mkdc له خوبی اجرا کردند
برای طراحی و اجرای تخصصی دکوراسیون داخلی محیط اداری خود با مجموعه پیرامید طرح همراه شوید.