جواز تاسیس به مجوزی می گویند که دارندگان ان چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی اجازه فعالیت تولیدی و یا اقتصادی مشخص داده می شود و انجام دادن این فعالیت ها بدون داشتن این مجوز وجه قانونی ندارد

مدارکی که برای اخذ مجوز اشخاص حقیقی نیاز است شامل
- همراه داشتن کپی مدارک هویتی
- در صورتی که شخص متقاضی اقا باشد باید کارت پایان خدمت داشته باشد
- آدرس و کدپستی و شماره های تماس محل اقامت دائمی
- لیست کالاهای درخواستی برای تولید

مدارکی که برای اخذ جواز اشخاص حقوقی نیاز است شامل
- ارائه مدارک هویتی مدیر عامل شرکت
- اگر مدیر عامل آقا باشد باید کارت پایان خدمت را ارائه دهد
- آگهی تاسیس و ثبت شرکت و اخرین اگهی تغییرات شرکت به همراه تمام ادرس و شماره تلفن ها های محل اقامت دائمی
- لیست کالاهای درخواستی برای تولید
- لیست شرکت های صنعتی
- کلمه تولید باید در موضوع فعالیت شرکت اورده شود