طراحی برج چند منظوره تورنتو به دلیل ادغام یک ساختمان با عملکردهای متنوع برای پیوستن به بافت و الگو شبکه موجود و ایجاد و ارائه فضای گسترده منتشر شده است
طراحی و فکر اولیه برج به صورتی است که عناصر موجود شهر را حفظ می کند و بهترین ترکیب و هارمونی را با محیط اطراف خود به وجود می اورد
طراحی و ساخت برج چند منظوره در یکی از راه های مهم حمل و نقل شهر قرار گرفته است و یکی از خیابان های اصلی در تورنتو به این سمت هدایت می شود
طراحی این برج بر اسا پلان مستقیم شهری می باشد که به شبکه شهری وصل می شود تا ویژگی های اقتصادی این برج را تداوم بخشد
سایت اصلی پروژه به دلیل محیط باز و گسترده ای که دارد نور مناسبی برای واحد های خرده فروشی در طبقات پایین فراهم کرده است همچنین با بالارفتن از ساختمان به عناصر منفی و مثبت حجمی در نمای ساختمان بر می خوریم که برای ایجاد فضاهاب باز سایه و زیبایی بصری ساختمان تعبیه شده است