طراحی دکوراسیون اداری شرکت Modus در لندن در سال 2017 اجرای ان توسط طراحان داخلی Action Workspace انجام شد
دز طراحی داخلی این فضای اداری موردی که خیلی به چشم می خورد این است که فضا به شدت جسورانه و متمایز از بقیه نوع های مشابه خود طراحی شده است چون این شرکت معماری تخصص بسیاری در خلق کردن فضاهای خلاق دارد و ذوق هنری بسایر خوبی هم دارند