جولیتا به دلیل بالا بودن شتاب بالا در سرعت و شتاب منفی ناشی از ترمزگیری شتاب جانبی سر پیچ ها و…به طور کلی حس خوب واطمینان از چسبندگی خودرو از به روزترین سیستم های تعلیق استفاده نموده است.

سیستم تعلیق استفاده شده در چرخ های جلو از نوع مک فرسون می باشد که اکثر خودروهای سواری در کلاس کوچک و متوسط از ان استفاده میکنند دلیل اصلی استفاده از سیستم مک فرسون در جولیتا کاهش فضای اشغال شده سبکی تجهیزات جانبی کمتر و تعمیرات راحت تر ومهمتر از همه راحتی سرنشینان میباشد.

سیستم تعلیق استفاده شده در چرخ های عقب جولیتا در واقع جدیدترین در نوع خود می باشد که درصد بالایی از چسبندگی به جاده وهندلینگ فوق العاده جولیتا در پیچ ها شتاب گیری ها و ترمز های ناگهانی مدیون ان می باشد

و اما خصوصیات بارز این نوع فنربندی به شرح زیر می باشد

آسايش و رفاه بيشتر سرنشين خودرو

کاهش مشكلات حرکت خودرو وهمچنين ميزان سايش تايرها

خصوصيت فنری بسيار بيشتر به هنگام حرکت خودرو به سمت بالا و پائين

بر روی خودروهايی با سيستمهای متفاوت قابل نصب می باشد و می توان از آنها در بسياری از انواع خودروهااستفاده نمود

امکان کنترل جهت و راهبری فوق العاده ای را برای خودرو فراهم می کند

مطالب گفته شده فوق القا کننده رانندگی لذت بخش مطمئن و ایمن میباشد که تمامی آلفا سواران به آن تاکید دارند.