این پرده نمایش به سقف متصل می گردد و به صورت کشویی باز و بسته می شود.عرض پرده نمایش مذکور 2.5 متر است و برای انواع aspectratio ها یا ضرایب منظری قابل استفاده است. مثلا در ضریب منظری 4:3 وقتی طول تصویر ایجاد شده روی پرده 2.5 متر باشد ارتفاع یا عرض تصویر برابر با 1.875متر خواهد شد.

انواع ویدئو پروژکتور از هر مارک و نوع همچنین ابزارهای جانبی و پرده نمایش و... می توانید با ایراژکتور در تماس باشید.