اصطلاح "پارکت" به معنی موزاییک ساخته شده از قطعات چوبی است. هنگامی*که در رابطه با کف زمین استفاده می*شود، معمولا به کاشی*هایی که از قطعه*های کوچکی از تخته*ی چوب تشکیل می شوند گفته می*شود. کفپوش*ها در مقابل آسیب*هایی مثل رطوبت، نور خورشید، دماهای شدید و غیره مقاوم هستند، اما تعمیر پارکت چوبی آسیب*دیده بسیار متفاوت است. شما اغلب مجبور به چسب زدن به تخته*های چسبنده می*شوید.

جایگزینی
اولین گام در تعمیر پارکت چوبی کف اتاق این است که تمام کاشی*ها را با اهرم بردارید و دوباره آن*ها را بچسبانید. توصیه می*شود تعداد قطعه*ای که حذف کرده*اید را به خاطر داشته باشید و شماره را در فضایی که از آن گرفته*اید بنویسید. پشت تخته*ها با چسب خشک شده پوشیده شده است که قبل از بازنشانی آن ها باید حذف شود. خراشیدن چسب ها از پشت تخته ها کار خسته کننده*ای است. چسب چوب یا چسب پارکت یا چسب ساختمانی را با یک چاقو به محل بچسبانید. شکافی وجود خواهد داشت، زیرا چوب احتمالا در طول سال*ها تا حدودی ترک برداشته است.


اطلاعات بیشتر در :
تنها کاربران عضو حق دیدن لینک ها را دارند.
عضویت