معمولاً در بسیاری از منازل و آپارتمان*های امروزی تا دلتان بخواهد وسایل و سازه*های چوبی از جمله میز، صندلی و کمد به چشم می*خورد. اما تصور کنید زمانی که هر یک از این وسایل شکسته شوند یا ترکی در یک قسمت آنها مشاهده شود چه باید کرد.
در این حالت شما یا باید به یک تعمیر کار مراجعه کنید ویا خود آن را تعمیر کنید از آنجایی که جابجایی درب کار سختی است . اگر اسیب دیدگی عمیق نباشد می توانید آن را تعمیر کنید.

تعمير درب چوبي شكسته
در تعمیرات درب ابتدا باید درب جداسازی کرد سپس آنرا بازسازی نمود.

اگردر سطح درب چوبی شکستگی یا آسیب دیدگی باشد باید درب را خوب تمیز کنید و آن را با خمیر چوب پر کنید.اگر آسیب دیدگی بیشتر باشد باید با دقت گیره ها و بقیه اجزا را از روی آن جدا کنید .


اطلاعات بیشتر در :
تنها کاربران عضو حق دیدن لینک ها را دارند.
عضویت