چگونگی تعمیر قفل درب چوبی و سخت افزار درب
توصیه*ی کارشناسان در مورد چگونگی تعمیر قفل درب چوبی و مشکلات رایج با قفل دستگیره درب و قلاب های قفل، مانند قفل درب گیر کرده یا یخ زده، قفل هایی که چفت می*شوند، و کلید های گیر کرده در قفل.
بسیاری از مسائل مربوط به درب و تعمیر قفل درب چوبی را می*توان قبل از اینکه مشکل آن*ها خیلی جدی شود اصلاح کرد تا مجموعه*ی قفل*ها دچار مشکل نشود. اغلب یک مونتاژ خرابی یا مکانیزم قفل باعث مشکل می*شود. در اینجا ما به تعمیرات برای مجموعه قفل*ها و دستگیره*ها نگاه می*کنیم.
مکانیزم قفل ممکن است به سادگی کار نکند زیرا قفل کثیف یا خشک است و باید با گرافیت روغن*کاری شود (از هر نوع روغن استفاده نکنید زیرا این عمل باعث سفت شدن قفل می*شود). اگر چفت قفل درب نامناسب است ممکن است نتیجه سوار کردن ضعیف درب باشد.


ادامه در :
تنها کاربران عضو حق دیدن لینک ها را دارند.
عضویت