درب*های داخل خانه از آن چیزی که فکر می*کنید نقش مهم** تری در طراحی داخلی خانه ایفا می*کنند. درب ها به*عنوان ابزاری که هر روز از آن**ها استفاده می*کنیم یک تجربه ملموس خلق می*کنند و یک تاثیر مهم بر ما می*گذارند. برای مثال انتخاب یک درب چوبی مستحکم خیلی تجربه متفاوت**تری نسبت به یک درب توخالی که از مواد ترکیبی و مصنوعی ساخته شده است ایجاد می*کند.
کسی که دارای حداقل مهارتی در ساخت* و ساز است می*تواند خودش درب داخلی خانه**اش را تعویض کند. اما استفاده از یک پیمانکار معتبر یا یک نصاب قابل اعتماد هزینه زیادی در برندارد.
یکی از درب هایی که باید به آن توجه جدی کرد درب ورودی و پارکینگ است. از نظر تکنیکی این درب به عنوان درب بیرونی در نظر گرفته می*شود و باید این آگاهی را داشت که این درب ها باید دارای بازوی بستن خودکار درب و ضد آتش باشند.


ادامه در :
تنها کاربران عضو حق دیدن لینک ها را دارند.
عضویت