بتن پیش ساخته بتنی است که در کارخانه تحت نظارت مهندسان ساخته و استفاده می شود. این سازه ها در ابعاد و اشکال مختلفی ساخته می شوند.
یکی از این اشکال ستون های بتنی هستند که طبق درخواست و سلیقه مشتری ساخته می شوند. این ستون ها در برابر آتش سوزی و سایر حوادث محکم بوده و طول عمر بنا را زیاد می کنند.
همچنین با استفاده از این نوع ستون ها می توان در مصرف انرژی صرفه جویی کرد ، عایق صدا هستند و می توان در زمان ساخت ساختمان نیز صرفه جویی کرد زیرا این سازه ها از قبل ساخته شده اند.